Analýza snov

"Existuje psychologická technika, ktorá umožňuje interpretovať sny a... keď sa táto metodika použije, každý sen odhalí vlastnú psychickú štruktúru, ktorá má svoj vnútorný zmysel a môže dopĺňať pohľad na duševné aktivity bdelého života."
Freud


Sny a ich význam

Predpokladá sa, že sny a snívanie plnia viacero významných neuropsychických funkcií. Bolo dokázané, že ak bola u ľudí dlhší čas experimentálne potlačená fáza spánku, v ktorej snívame - REM fáza, ich psychický stav sa začal prudko zhoršovať. U vyšších zvierat viedol nakoniec k smrti. Vieme, že bez snov nedokážeme prežiť, ale ešte stále nebola potvrdená ich presná funkcia. Ľudské snívanie tak stále zostáva záhadou.

Myšlienku, že sny nie sú iba náhodné útržky spomienok, ale majú svoj hlbší psychologický význam, ako prvý rozšíril Sigmund Freud vo svojom dnes už klasickom diele "Die Traumdeutung" (Výklad snov). Sny chápal ako manifestáciu úzkosťou potlačených obsahov a označil ich za kráľovskú cestu do podvedomia. Jeho inšpiráciou sa nechali viesť ďalšie a ďalšie generácie psychológov a terapeutov, ktorí metódu a chápanie analýzy snov obohacovali, modifikovali a prispôsobovali novým poznatkom.

Na aký účel môže byť analýza snov použitá?

Aktuálne problémy a ťažkosti sa odrážajú aj v obsahu snov. Ich interpretácia môže ponúknuť nový pohľad na problém alebo vnútorný konflikt, ktorý nezriedka vedie aj k nájdeniu riešenia alebo odpovede.

V snoch sa tiež odrážajú staré konflikty, dlhodobé tendencie, nerovnováhy, životné prechody a archetypálne témy... Prostredníctvom snenia sú zreteľnejšie spodné morské prúdy našej psyché, ktoré unášajú náš život, aj keď na povrchovej hladine vedomia sa nám zdá, že stojíme. Analýza snov tieto podvedomé pohyby môže urobiť viac zreteľnými.

Ak máte sen, na ktorý sa nedá zabudnúť alebo sa Vám niektoré sny opakujú resp. stávajú príliš živé a emocionálne nabité, vo Vašom podvedomí sa pravdepodobne deje niečo dôležité a sen takmer určite odkazuje na psychologicky významnú tému. Psychológ Vám môže tento odkaz pomôcť preložiť.

Sny sa dajú využiť ako inšpirácia pri riešení životných kríz a problémov, ale taktiež na prehĺbenie sebapoznania a osobného rastu.

Čo na analýzu snov treba a ako to prebieha?

Na interpretáciu snov treba v prvom rade sny :) Ak máte sny, ktoré si pamätáte ešte niekoľko dní (alebo aj rokov), boli spojené so silným pocitom alebo sa Vám stále opakujú, nie je problém - materiálu máte dostatok. Ak chcete sny využiť pri riešení aktuálnej problematickej témy alebo pre sebapoznanie a máte pocit, že sa Vám nič nesníva, je dobré sa na zapamätanie snov sústrediť a viesť si tzv. snový denník. Každý má sny, len nie vždy si ich pamätá. Už len snaha si sen zapamätať, pripomenutie si tejto úlohy pred spaním a disciplína pri zapisovaní snov hneď po prebudení, značne zvyšuje schopnosť ich zapamätania.

Pri interpretácii snov s Vami psychológ vedie štandardný dialóg. Pýta sa hlavne na pocity, asociácie, útržky myšlienok, spomienok, obrazov, ktoré Vám jednotlivé časti snu pripomínajú alebo vyvolávajú. Pýta sa na vzťahy a podobnosti s bežným životom, spolu s vami hľadá prepojenia a súvislosti jednotlivých snových motívov s psychickým prežívaním. Niekedy je možné využiť aj metódu aktívnej imaginácie, tzv. dosnívania sna, alebo rôzne arteterapeutické alebo symbolické techniky.

Čo analýza snov nie je?

Analýza snov nie je veštenie. Neexistuje akýsi univerzálny výkladový snár, ktorý každému symbolu priradí význam. Významy symbolov si ľudia vytvárajú individuálne na základe učenia a skúsenosti, aj keď niektoré symboly sú medzi ľuďmi podobné (pretože skúsenosti sú podobné), nedá sa nikdy povedať, že napr. oheň v sne znamená to a to pre každého. Interpretácia snov je spoločným hľadaním klienta a psychológa.