Cenník služieb

Štandardné psychologické konzultácie

Individuálna konzultácia (50 minút)................................40€
Individuálna konzultácia (75 minút)................................60€

Párová alebo rodinná konzultácia (50 minút)..................40€
Párová alebo rodinná konzultácia (75 minút)..................60€

- urgentný termín do 24 hodín - 60€ (50 minút)

Storno stretnutia menej ako 24 hodín pred termínom je spoplatnené 50% ceny
Nedostavenie sa na termín bez upozornenia 100% ceny

Mediácia

Rodinná a rozvodová (50 minút)......................................40€

Netradičné psychologické prístupy

Arteterapeutické sedenia (50 minút)....................................40€
- základné materiály a nástroje v cene: papiere, lepidlo, farbičky, špagáty, ...

Bodyterapia (50 minút)......................................................40€

Práca so snami a imagináciou (50 minút)........................40€

Poradenstvo cez internet

Konzultácie cez Skype, Viber, WhatsApp, FB... videohovor, chat alebo mail.
Viac informácií na stránkach Online psychológ