Cenník služieb

Štandardné psychologické konzultácie

Individuálna konzultácia (50 minút)................................30€
Individuálna konzultácia (75 minút)................................45€

Párová alebo rodinná konzultácia (50 minút)..................40€
Párová alebo rodinná konzultácia (75 minút)..................60€

- urgentný termín do 24 hodín - 50€ (50 minút)

Mediácia

Rodinná a rozvodová (50 minút)......................................40€

Netradičné psychologické prístupy

Arteterapeutické sedenia (50 minút)....................................25€
- základné materiály a nástroje v cene: papiere, lepidlo, farbičky, špagáty, ...

Bodyterapia (50 minút)......................................................30€

Práca so snami a imagináciou (50 minút)........................30€

Poradenstvo cez internet

Konzultácie cez Skype, ICQ, chat alebo mail - viac informácií na stránkach Online psychológ