Cenník služieb

Individuálne sedenie (50 minút)................................70€
Individuálne sedenie (75 minút)................................100€

Párové alebo rodinné sedenie (50 minút)..................80€
Párové alebo rodinné sedenie (75 minút)..................110€

- urgentný individuálny termín do 24 hodín - 90€ (50 minút)

Storno stretnutia menej ako 24 hodín pred termínom je spoplatnené 50% ceny
Nedostavenie sa na termín bez upozornenia 100% ceny

Poradenstvo cez internet

Konzultácie cez Skype, Viber, WhatsApp, FB... videohovor, chat alebo mail.
Viac informácií na stránkach Online psychológ